laura-dent-logo-white

IMPLANTET

Çka janë implantet?

Implantet dentare janë procedura mjekësore që përdoren për të zëvendësuar humbjen e dhëmbëve të natyrshëm. Ato janë struktura metalike të vendosura në kockat e dhëmbëve, dhe janë përdorur me sukses për të krijuar një bazë të qëndrueshme për protezat e dhëmbëve të rreme.

Procesi i vendosjes së implantit dentar fillon me një ekzaminim të plotë të dhëmbëve dhe kockave të hundës për të vlerësuar shëndetin dhe kualitetin e tyre. Ne rast se kockat janë të forta dhe të shëndetshme, mjeku dentar vendos një implant metalik në kockë duke perdorur një kirurgii të vogel. Pas vendosjes së implantit, procesi i sherimit fillon, ku kocka rreth implantit rritet dhe mban strukturen e re. Kjo ështe e rëndësishme për stabilitetin e protetikës së ardhshme.

Pas shërimit të plotë të kockës, nje krone e veçante dentare ose një protezë fikse vendoset mbi implant për të krijuar nje dhemb të ri. Kjo protezë është e dizajnuar për të pasqyruar forma dhe ngiyrën e dhëmbëve të tjerë të natyrshëm. Procesi mund të zgjasë disa muaj, pasi koha e sherimit varion nga individi në individ, por rezultati përfundimtar është një dhemb i vërtetë dhe funksional.

 

KUR DUHET TË VENDOSEN IMPLANTET?

Vendosja e implantit dentar varet nga disa faktorë, nëse keni humbur një ose më shumë dhëmbë të natyrshëm, keni kushte të mira të shëndetit oral dhe kockat e hundës janë të forta, implantet dentare mund të jenë zgjidhja e duhur për ju. Giithashtu, nëse keni probleme me protezat e zakonshme, si qëndrueshmëri e dobët ose pështymëzim, implantet dentare mund t’ju ofrojnë një zgjidhje te qëndrueshme dhe funksionale. Mjeku dentar do të bëjë një ekzaminim të plotë për të vlerësuar shëndetin tuaj oral dhe të vendosë nëse implantet dentare janë të përshtatshme për ju.